O nama

Nesumnjivo najveći naglasak u svakodnevnom radu sa pacijentima Poliklinika dr. Džepina stavlja na detaljan individualizirani pristup, sa potpunim i realnim informiranjem o svim temama iz područja rada Poliklinike.

Foto

Davor Džepina, dr. sc. med., otorinolaringolog i plastični kirurg glave i vrata

Rođen u Banja Luci, u liječničkoj obitelji, dr. Džepina diplomirao je medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata specijalizirao je za Sveučilišni Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" u Zagrebu. Kao uže područje interesa odabrao je plastičnu kirurgiju glave i vrata.

Jedini je specijalist u Hrvatskoj i jedan od malobrojnih izvan SAD-a koji je stekao licencu American Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (ABFPRS - licencirajuće stručno tijelo Američke medicinske asocijacije AMA) 2006. godine. Taj sveobuhvatni ispit prolaze i svi plastični kirurzi koji su licencirani i rade u SAD-u i Kanadi.

Ovdje možete pronaći popis IBCFPRS certificiranih liječnika.

Takodjer, 2011. postaje Fellow of European Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (FEBORL-HNS). Navedena titula dodjeluje se kandidatima koji su uspješno položili pismeni i usmeni ispit na europskoj razini, sa ciljem standardizacije znanja na razini zemalja europske Unije (UEMS). Kontinuiranu stručno-znanstvenu izobrazbu iz otorinolaringologije, plastične i estetske kirurgije glave i vrata i dalje redovito provodi posjećujući stručne skupove i klinike (SAD - New York, Chicago, Boston, Miami, Boca Raton, San Diego, Iowa City, Philadelphia, Denver; Europa - London, Frankfurt, Erlangen, Regensburg, Graz, Salzburg, Rim). Stečena znanja i nove medicinske tehnologije implementira u svakodnevnoj praksi, naravno nakon kritičke procjene njihove potpune sigurnosti i korisnosti za pacijenta.

Dr. Džepina redoviti je predavač na poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sudjeluje i u znanstvenom radu u suradnji sa mnogim kolegama u Hrvatskoj, kao i u svijetu. 2010. godine obranom disertacije stekao je stupanj doktorata znanosti. Od 2013. godine je Viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu.

Redoviti je član stručnih i znanstvenih organizacija:


Stručni suradnici Poliklinike:

  • Martin Jurlina, dr. sc. med., otorinolaringolog i maksilofacijalni kirurg (uži interes kirurgija baze lubanje)

  • Tomislav Baudoin, dr. sc. med., otorinolaringolog (za konzultaciju zvati +38591-7683905(uži interes pedijatrijska ORL i rinologija)

  • Krešimir Bulić, dr. sc. med., plastični kirurg